Ochrana prírody - 37/2021

Obr. 4: Stopy (a) šakal zlatý, (b) vlk dravý a (c) líška hrdzavá, foto: N. F. Guimar ã es Fig. 4. Distinctive tracks from (a) golden jackal, (b) grey wolf and (c) red fox, Photo: N. F. Guimar ã es

Podobne ako vlky, aj šakaly majú pretiahnutú lebku s hruškovitou mozgovňou, ale sagitálny hrebeň vlka je viac pretiahnu- tý dozadu (obr. 5), zatiaľ čo líšky majú sagitálny hrebeň menší a nižší. Všetky druhy majú rovnaký počet zubov, zubný vzorec sa však líši: šakaly a vlky majú 3/3-1/1-4/4-2/3 = 42, zatiaľ čo líšky majú 3/3-1/1-3/4-3/3 = 42 (S ILLERO -Z UBIRRI et al . 2004). Líška ako jediná má dlhé horné očné zuby v porovnaní s veľkosťou lebky (obr. 5c). Špecifický tvar stopy šakala (obr. 6a) majú aj niektoré domáce psy ( Canis familiaris ) – napríklad labrador (obr. 6b), ba- sendži, jack russel, ale i psík medvedíkovitý ( Nyctereutes procyonoides ) (obr. 6c) (M ULDER 2013). Zreteľne ich však odlišuje veľkosť a tvar stopy. ZÁVER V našom príspevku popisujeme základné črty a vlastnosti šakala zlatého, ktoré by mali napomôcť každému záujemcovi o monitoring druhu. Mimoriadna prispôsobivosť šakala spolu s oportunistickým správaním môže byť silnou stránkou druhu, pretože mu s veľkou pravdepodobnosťou umožnia usadiť sa v mnohých regiónoch Slovenska a dokonca sa adaptovať na rôzne biotopy a/alebo vyššie nadmorské výšky. Zároveň v niektorých oblastiach, kde veľké šelmy chýbajú, môžu mať šakaly, rovnako ako mnoho iných mezokarnivorov, významne pozitívny vplyv napríklad pri tlmení hlodavcov na poliach alebo počas ich populač- nej kulminácie (Ć IROVIĆ et al. 2016). Budúcnosť šakala zlatého na Slovensku je otázna (U RBAN et al. 2020). Zdá sa však, že k šíreniu na Slovensko došlo pri-

Obr. 5: Porovnanie lebiek: (a) zľava šakal zlatý, (b) vlk dravý a (c) líška hrdzavá. Tvar vrchnej časti hlavy plochá – lomená – plochá, foto: N. F. Guimar ã es Fig. 5. Skull comparison – from left (a) golden jackal, (b) grey wolf and (c) red fox, Photo: N. F. Guimar ã es

Ochrana prírody, 37/2021 / 39

Made with FlippingBook PDF to HTML5