Ochrana prírody - 37/2021

Obr. 1: V močiari sa nachádzajú voľné vodné plochy s vegetáciou Typha a Phragmites, foto: O. Majzlan, jún 2019 Fig. 1. There are open water areas with the Typha and Phragmites vegetation in the marshes, photo: O. Majzlan, June, 2019

Obr. 2: Breh močiara v kontakte s kosenou lúkou, foto: O. Majzlan, jún 2019 Fig. 2. The bank of marshes in contact with a mowed meadow, photo: O. Majzlan, June, 2019

Ochrana prírody, 37/2021 / 19

Made with FlippingBook PDF to HTML5