PROMA SK katalóg 2021

Kovoobrábacie stroje

Univerzálne frézky

2+1=3 ZÁRUKA

Technické parametre Parameter/typ

FPX-25E

FP-25VA

FP-16K

FP-25

FP-45P

FP-48SP

FP-48SPN

Napätie

V

230 350

230 750

400 550

400

400

400

400

Príkon

W st.

1100

1500

1500

1500

Počet rýchlostí

2

2

12

12

6

6

6

Plynulá regulácia otáčok

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

80 - 2180

50 - 1125 100 - 2250 +/- 45˚ 690 x 180 270 x 340

Max. rozsah otáčok

min. -1

0 - 2500 0 - 1100 +/- 45˚ 400 x 90 210 x 315

80 - 1250

80 - 1250

80 - 1250

250 - 3 200

Uhol naklopenia hlavy

-

-

+/- 90˚ 800 x 240 400 x 620

+/- 90˚ 800 x 240 400 x 620

+/- 90˚ 800 x 240 400 x 710

Rozmer stola

mm mm mm mm mm mm mm mm mm Mk

420 x 160 445 x 320

585 x 190 340 x 520

Rozmer základne Celková výška (V)

880

780

1 820

1090

1400

1400

1430

Kužeľ vretena

III

III

II

III

IV

IV

IV

Priečny posuv stola Pozdĺžny posuv stola

100 228 215 160 330

140 490

145 235

180 375 100 200 330

205 585 110

205 585 130 279 425

300 585 130 279 500

Zdvih vretena

50

85

Vyloženie vretena (X)

160 325

180 320

284,5

Max. vzdialenosť vretena od stola

450

Max. priemer vŕtania Nastavenie hĺbky vŕtania Jemný posuv vretena

16

25

23

34

45

45

45

ÁNO ÁNO

ÁNO ÁNO

ÁNO

ÁNO ÁNO

ÁNO ÁNO

ÁNO ÁNO

ÁNO ÁNO

NIE

Autoposuv vretena

mm/ot.

-

-

-

-

-

0,05 - 0,35

0,06 - 0,36

„T“ drážka

mm mm mm mm

12

12

12

14

16

16

16

Jeden dielik noniusu - pozdĺžny posuv stola

0,02 0,02 0,05

0,02 0,02 0,02 NIE 310

0,02 0,02 0,02 NIE 380

0,02 0,02 0,02 ÁNO 390

0,03 0,03 0,03 NIE 195

0,05 0,05 0,05 NIE 103

0,05 0,05 -

- priečny posuv stola - jemný posuv vretena

Digitálne odmeriavanie v osi X, Y, Z

NIE

NIE

Hmotnosť

kg

55

136/144

Objednávacie číslo

25951000

25014005

25330016

25335100

25330045

25330048

25014001

Cena

849,90 € 2179,90 € 1079,90 € 1699,90 € 2499,90 € 3179,90 € 4999,90 €

Presnosti a tolerancie (hodnoty v mm) Parameter/typ

FP-45P FP-48SP FP-48SPN

FHV-50VD FHV-50PD

FP-25 VA

FP-25

FPX-25E

FVV-125PD FNS-55PD FH-150

FP-16K

0,05/300 0,06/200 0,01 0,025/100 0,03/150 0,03/200 0,03/200 0,025/100 0,04/200

0,05/100 0,06/100 0,04 0,06/200 0,12/100 0,05/200 0,05/100 0,12/100 0,15/10

0,03/300 0,05/200 0,008 0,015/100 0,02/150 0,02/300 0,02/100

0,04/150 0,06/150 0,03 0,05/150 0,08/100 0,06/300 0,04/100 0,08/100 0,08/300

0,04/200 0,10/100

0,06/1000 0,06/1000 0,06/1000

Rovinnosť stola

0,035/50 0,06/50 0,02 0,03/50 0,05/50 0,08/100 0,08/80 0,10/80 0,08/75

Kolmosť vretena ku stolu (otočne) Hádzavosť vretena - pri vretene - od vretena

0,05/200 0,15 0,04/300 0,05/200 0,03/200 0,03/200 0,05/200 0,04/200

0,02/300 0,01 0,02/300 0,02/300 0,02/200 0,02/200 0,02/200 0,03/200

0,02/300 0,01 0,02/300 0,02/300 0,02/200 0,02/200 0,02/200 0,03/200

0,02 0,04

0,05/200 0,05/200 0,05/200 0,10/100 0,03/200 0,10/200

Kolmosť medzi pozdĺžnym a priečnym posuvom

Rovinnosť pojazdu stola - pozdĺžny - priečny

0,05/50

Vertikálna kolmosť vretena k prac. stolu (uholnica) Rovnobežnosť “T” drážky s pohybom stola Súososť medzi horizont. vretenom a priečnym pojazdom

0,04

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Hádzavosť horizontálneho vretena

0,1

Nastavenie hĺbky

Plynulá regulácia (FPX-25E)

Všetky modely sú vybavené jemným posuvom vretena

Display digitálneho odmeriavania polohy X, Y, Z

138

Made with FlippingBook PDF to HTML5