PROMA SK katalóg 2021

Kovoobrábacie stroje

UniverzálnE frézkY

2+1=3 ZÁRUKA

Univerzálna frézka FP-45P obj. číslo 25330045

Vyloženie vretena 284,5 mm

Prizmatické vedenie (FP-45P)

2499,90 €

(2083,25 € bez DPH)

str. 131

Pozdĺžny posuv PS-201 (viď zvl. príslušenstvo)

*

str. 131

str. 131

Pozdĺžny posuv (PS-201/45) *

Naklopenie vretena (FP-45P)

str. 170 str.168

Zvláštne príslušenstvo: podstavec (v. 700 mm) pozdĺžny posuv PS-201/45

FREKVENČNÉ MENIČE

294 €

obj. č. 25330339

obj. č. 25330340 469,90€

*

str. 169-174

Dodávané bez podstavca

Frézky so strojným posuvom a reverziou chodu pre závitovanie

Univerzálna frézka FP-48SPN s digitálnym odmeriavaním obj. číslo 25014001

Univerzálna frézka FP-48SP obj. číslo 25330048

str. 131

4999,90 €

str. 169-174

(4166,58 € bez DPH)

str. 131

str. 131

Prehľadný ovládací panel (FP-48SP)

Digitálne odmeriavanie

3179,90 €

(2649,90 € bez DPH)

str. 170 str.168

FREKVENČNÉ MENIČE

Dodávané bez podstavca

Dodávané bez podstavca

Strojný posuv osi Z + vyšší stĺp

Zvláštne príslušenstvo FP-48SP: podstavec (výška 700 mm) pozdĺžny posuv PS-201/45

Zvláštne príslušenstvo FP-48SPN: podstavec (výška 700 mm) pozdĺžny posuv PS-201/45

294 €

294 €

obj. č. 25330339

obj. č. 25049013

*

obj. č. 25330340 469,90 €

obj. č. 25330340 469,90 €

*

137

Made with FlippingBook PDF to HTML5