PROMA SK katalóg 2021

Kovoobrábacie stroje

UniverzálnA frézkA

2+1=3 ZÁRUKA

FHV-50PD/2

Univerzálna frézka

str. 169-174

0,85/1,5 kW/400 V 1,5 kW/400 V 50 mm 100 mm 25 mm 100 mm ISO 40 60/140/175/200/ 270/460/690/ 1 090/1 350/min. 9 st upňov 115/230/290/ 360/580/720/ 875/1 750/min. 8 s tupňov 200 - 700 mm 100 - 480 mm 120 mm 14 mm 1 000 x 240 mm

Príkon horizontálneho motora Príkon vertikálneho motora Max. doporučený ∅ vŕtania Max. doporučený ∅ horizont. fréz. Max. doporučený ∅ vertik. fréz. Max. doporučený ∅ fréz. hlavy Kužeľ vretena Otáčky vretena - horizontálneho

str. 131

str. 131

Počet otáčok (horizont.) Otáčky vretena - vertikálneho

str. 131

Počet otáčok (vertikál.) Vzd. vretena od stĺpu Vzd. vretena od stola Zdvih vretena ”T“ drážka Rozmer stola Posuv stola priečny Posuv stola pozdĺžny Pozdĺžny posuv strojný Priečny posuv strojný Dig. odmeriavanie osí Jeden dielik noniusu - pozdĺžny posuv - priečny posuv

210 mm 370 mm

ÁNO ÁNO X, Y, Z

0,05 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,05 mm 1 280 x 1 100 mm 1 920 mm 950 kg 25000068

- zvislý posuv - jemný posuv Rozmery (d x š x v) Vyška stroja

Hmotnosť Obj. číslo

8999,90 €

(7 499 € bez DPH)

Posuv stola pozdĺžny

Základné príslušenstvo pre FHV-50PD/2: chladenie, osvetlenie, klieštinový upínač ISO40 sada klieštín pr. 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm redukčné púzdra ISO40 / Mk III, ISO40 / Mk II vŕtacie skľučovadlo 1 - 16 / B 18 + tŕň ISO40 / B 18 frézovacie tŕne L = 460 mm, ISO40 / 22 a ISO40 / 27 upínacia skrutka nástrojov M16 montážne kľúče

Posuv stola priečny

obr. FHV-50PD

str. 170 str.168

FREKVENČNÉ MENIČE

Zvláštne príslušenstvo pre FHV-50PD/2: Pneumatické upnutie nástroja obj. č. 25000171 1190,90 €

Posuv stola pozdĺžny

139

Made with FlippingBook PDF to HTML5