PROMA SK katalóg 2021

Kovoobrábacie stroje

UniverzálnE frézkY

2+1=3 ZÁRUKA

Univerzálna frézka FHV-60E

Príkon horizontálneho motora Príkon vertikálneho motora Max. doporučený ∅ vŕtania Max. doporučený ∅ h. fréz. Max. doporučený ∅ vert. fréz. Max. doporučený ∅ fréz. Hlavy

0,85/1,5 kW/400 V

str. 169-174

2,2 kW/400 V

30 mm 100 mm 25 mm 100 mm

Kužeľ vretena Otáčky vretena - horizontálneho

ISO 40

str. 131

38 - 1 310/min.

Počet otáčok (horizont.)

12 stupňov

str. 131

Otáčky vretena - vertikálneho

115 - 1 750/min.

Počet otáčok (vertikálneho)

8 stupňov

Vzd. vretena od stĺpa Vzd. vretena od stola

200 - 760 mm 100 - 400 mm

str. 131

Zdvih vretena

120 mm 14 mm

“T” drážka

1 170 x 260 mm

Rozmer stola

Posuv stola priečny Posuv stola pozdĺžny P ozdĺžny posuv strojný P riečny posuv strojný Vertikálny posuv strojný Digitálne odmeriavanie

270 mm 600 mm

áno nie nie áno

Rozmer y (d x š)

1 600 x 1 520 mm

Výška stroja Hmotnosť obj. číslo

2 220 mm 1 180 kg

(9 992 € bez DPH) 11 990 €

25330058

Základné príslušenstvo FHV-60E: chladenie, pracovné osvetlenie, digitálne odmeriavanie

Univerzálna frézka FHV-60PD

Príkon horizontálneho motora Príkon vertikálneho motora Max. doporučený ∅ vŕtania Max. doporučený ∅ horizont. fréz. Max. doporučený ∅ vert. fréz. Max. doporučený ∅ fréz. hlavy

0,85/1,5 kW/400 V

str. 169-174

(10 575 € bez DPH) 12 690 €

2,2 kW/400 V

30 mm 100 mm 25 mm 100 mm

Kužeľ vretena

ISO 40

str. 131

Otáčky vretena - horizontálneho

38 - 1 310/min.

Počet otáčok (horizont.)

12 stupňov

str. 131

Otáčky vretena - vertikálneho

115 - 1 750/min.

Počet otáčok (vertikal.) Vzd. vretena od stĺpa Vzd. vretena od stola

8 stupňov

200 - 760 mm 100 - 400 mm

str. 131

Zdvih vretena

120 mm 14 mm

“T” drážka

1 270 x 260 mm

Rozmer stola

Posuv stola priečny Posuv stola pozdĺžny P ozdĺžny posuv strojný P riečny posuv strojný Vertikálny posuv strojný Digitálne odmeriavanie

270 mm 750 mm

áno áno áno áno

Rozmer y (d x š)

1 600 x 1 520 mm

Výška stroja Hmotnosť obj. číslo

2 220 mm 1 280 kg

25330127

Základné príslušenstvo FHV-60PD: chladenie, pracovné osvetlenie digitálne odmeriavanie klieštinový upínač s tŕňom ISO 40 klieštiny ∅ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm horizontálny tŕň pr. 22 a 27 mm vŕtacie skľučovadlo 3-16/B18 tŕň pre skľučovadlo ISO 40/B18 redukcia ISO 40/ MkIII, ISO 40/ MkII montážne náradie

str. 170 str.168

FREKVENČNÉ MENIČE

• vybavená rýchloposuvom osi X • pevná konštrukcia • digitálne odmeriavanie

Zvláštne príslušenstvo FHV-60PD: Pneumatické upnutie nástroja obj. č. 25000171 1190,90 €

Uhlové natáčanie stola

140

Made with FlippingBook PDF to HTML5