Ochrana prírody - 37/2021

Obr. 13: Vizualizácia nameraných atribútov – Malé Karpaty, Cajlanský kras (L AČNÝ et al. 2021) Fig. 13. Visualization of measured attributes – Malé Karpaty, Cajla Karst (L AČNÝ et al. 2021)

Obr. 14: Vertikálny profil aluviálneho závrtu D46 v Dobrovodskom krase Fig. 14. Vertical profile of an Alluvial Doline D46 in Dobrá voda karst area

Ochrana prírody, 37/2021 / 55

Made with FlippingBook PDF to HTML5