GPS tracker s dlhou výdržou batérie - katalóg

NCL 21 pre požičiavanie áut, prenájom strojov a sledovanie pohybu v areály

NCL 21 je vhodným nástrojom pre sledovanie požičiavaných objektov a vozidiel alebo vozidiel, ktoré sa pohybujú v strážených oblastiach, napríklad v priemyslových areáloch, kde často dochádza ku krádežiam alebo kde je potrebné sledovať pohyb. Prenajímate vozidlá? Používajú vaši zamestnanci súkromné vozidlá k firemným účelom? Alebo požičia vate autá zákazníkom (autoservis a náhradne vozidlo v prípade havárie, hotel a požičiavanie áut pre transfer z hotelu na letisko a pod.). NCL 21 vo všetkých prípadoch pomáha poskytnúť dáta pre správu vozového parku bez toho, aby bolo potrebné pevne inštalovať GPS jednotku do vozidla. Odpadajú náklady na montáž alebo demontáž zariadenia. GPS lokátor môžete opakovane použiť pre rôzne vozidlá a účely.

POUŽÍVANIE JEDNÉHO ZARIADENIA PRE RÔZNE

VÝHODY POUŽÍVANIA: Viete, čo sa s monitorovaným objektom deje, a to v reálnom čase Zobrazíte si históriu zaznamenaných údajov

Môžete optimalizovať pohyb vozidiel vo vymedzenom alebo stráženom areály Môžete monitorovať dodávky tovaru a zistiť predpokladaný čas príjazdu na miesto určenia Nastavením geografických zón pre pohyb a pravidiel chovania dostanete okamžité upozornenie o vjazde alebo výjazde z definovanej zóny Získate dôkazy o používaní vozidla k nedovoleným účelom V prípade krádeže viete, kde sa sledovaný objekt nachádza Vďaka údajom o čase a prejdenej vzdialenosti získate podklady pre vyúčtovanie príležitostných firemných jázd súkromným vozidlom Zariadenie je prenosné, dá sa použiť pre rôzne vozidlá Inštalácia je rýchla a veľmi jednoduchá, dáta si zobrazíte v mobilnej aplikácii odkiaľkoľvek, kde ste online

VOZIDLÁ A ÚČELY

Sledovanie pohybu vozidiel vo vymedzenom areály

Používanie súkromných áut k firemným účelom

Požičiavanie áut

Prenájom strojov

07

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker