GPS tracker s dlhou výdržou batérie - katalóg

NCL 21 pre políciu, bezpečnostné agentúry, detektívne služby

NCL 21 je ideálnym nástrojom pre všetky subjekty, ktoré sa starajú o dodržovanie zákonov a vymáhaní práva a potre bujú rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu. V rámci vyšetrovania je dôležité zhromažďovať čo najviac preukázateľných informácii. Rada trestných činností je páchaná novými, rafinovanejšími spôsobmi. Preto je pre zaistenie dôkazu nutné využívať moderné prostriedky. NCL 21 môže byť skvelým pomocníkom v akejkoľvek fáze vyšetrovania – ak potrebujete poznať pohyb alebo aktuálnu polohu monitorovaného objektu, veci, podozrivej osoby, sledovať svedka alebo skrytý zdroj, alebo i vášho vlastného zamestnanca v teréne.

MOŽNOSTI VYUŽITIA PRE POLÍCIU: Tajné služby (útvary boja proti organizovanému zločinu, protiteroristické komandá) Použitie auta alebo veci ako návnady – pre odhalenie zlodeja a prevencii krádeže

ZAISTENIE DÔKAZOV PRE VYŠETROVANIE

Hľadanie dôkazu k objasneniu trestného činu Monitorovanie a ochrana VIP osôb a svedkov

Koordinácia policajných zložiek k zaisteniu verejného poriadku Plánovanie a operačné riadenie bežných i mimoriadnych udalostí Organizácia cvičení polície a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému Sledovanie a vyhodnotenie obchôdzky strážnika mestskej polície Správa vozového parku vozidiel ĎALŠIE ODPORÚČANIE: Sledovanie pohybu vozidiel, vecí a osôb v strážených oblastiach (priemyslové areály a ďalšie) Organizácia ľudí v teréne Pomoc pri pátraní po odcudzených vozidiel a vecí

Utajené monitorovanie vozidiel

Sledovanie strážených osôb

Stráženie prevozu drahých vecí

Organizácia ľudí v teréne

06

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker