Katalóg plynových vzpier 2023

Plynové vzpery od setro s.r.o.

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

www.setro.sk

OBSAH 6 13 29 KONZOLY TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka.

KONCOVKY NA ZÁVIT M6

K plynovým vzperám neodmysliteľne patria aj koncovky pre plynové vzpery.

19 NA ZÁVIT M8

24 NA ZÁVIT M10

28 NA ZÁVIT M14

Ponúkame konzoly z kvalitných materiálov, ktoré uľahčujú kotvenie plynových vzpier.

29 PRE PLYNOVÉ VZPERY

36

PRE ANTIKOROVÉ PLYNOVÉ VZPERY

2

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

30

ŤAŽNÉ PLYNOVÉ VZPERY

Ťažné plynové vzpery majú špeciálnu konštrukciu, ktorá spôsobuje, že piestna tyč je vtiahnutá v tele vzpery, čo je aj východzia poloha piestnej tyče pri tomto druhu vzpier.

32 38 OSTATNÉ

ANTIKOROVÉ PLYNOVÉ VZPERY Tlačné plynové vzpery v antikorovom prevedení sa využívajú v agresívnych alebo inak špecifických prostrediach.

PRÍSLUŠENSTVO

V našej ponuke nájdete aj špeciálne ochranné rúry, blokovacie rúry, stierač nečistôt a nástroj na vypúšťanie tlaku z plynových vzpier vybavených ventilom.

3

SETRO 2022

CHARAKTERISTIKA Plynových vzpier Plynová vzpera je viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia pracujúca ako plynová pružina s tlmiacim účinkom na základe stlačeného plynu (dusík) a náplni oleja. Napomá- ha resp. uľahčuje otváranie a zatváranie, vysúvanie alebo zasúvanie a zároveň aretáciu v krajnej polohe na to vhodných, prispôsobených, pohyblivých častí rôznych zariadení. Plynové vzpery sa používajú pri manipulácii s telesami, ako: zdvíhanie, spúšťanie, striedanie zdvihu a spúšťania, na vytvorenie sily pôsobiacej proti pohybu telies v rámci jedného pohybu medzi dvoma presne určenými koncovými bodmi a to kontrolovanou rýchlosťou. Využitia plynových vzpier sú početné a mno- hostranné. Možnosť použitia je všestranná v strojárskom priemysle, v potravinárskom priemysle, stavebníctve, v nábytkárskom priemysle, v poľnohospodárstve, v údržbe, ale aj

v súkromnom sektore pri rôznych úpravách a opravách. Plynové vzpery sú sortiment, ktorý sa vyskytuje prakticky v každom odvetví priemyslu, ale aj v domácnostiach. Výhoda použitia plynovej vzpery spočíva v jej vysokej životnosti, bezporucho- vej a bezúdržbovej prevádzke a vysokej spoľahlivosti i pri extrémnych klimatických zmenách teploty. Plynové vzpery sa vyrábajú s priemerom piestu 6 mm, 8 mm, 10 mm, 14 mm a 20 mm, čo závisí od tlaku, ktorým má daná vzpera disponovať, t.j. vzperu s menším priemerom piestu je možné tlakovať na nižšiu hodnotu tlaku ako vzperu s väčším prieme- rom piestu. Vzpery s rôznymi priemermi piestu sa ešte rozlišujú rôznymi dĺžkami a rôznymi zdvihmi. Pri špecifických požiadavkách zákazníka je po konzultácii s výrobcom možné vyrobiť vzperu neštandardných roz- merov alebo z neštandardného materiálu.

KONTAKT 048/414 45 19 setro@setro.sk

4

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

MONTÁŽNE PODMIENKY

ROZMEROVÉ A TLAKOVÉ VLASTNOSTI Všetky rozmery sú udávané v mili metroch (mm), hodnoty tlaku a sily sú udávané v Newtonoch (N). Údaje o teplote sú udávané v Celziových stupňoch (°C).

UPOZORNENIA PRE MONTÁŽ PLYNOVÝCH VZPIER

Plynové vzpery sa montujú obyčajne piestom nadol pri dodržaní minimálneho sklonu 15°.Vodorovnú montáž a montáž piestom nahor je potrebné vopred konzultovať. Plynové vzpery nesmú byť vystavené bočnému tlaku. Pri plynových vzperách s navarenými okami je potrebné na oske nechať vôľu 0,3 až 0,5 mm čo sa týka jej priemeru a vôľu 0,5 – 1 mm po oboch stranách oka. Je potrebné vyhnúť sa objednávaniu plynových vzpier naplnených maximálnym dovoleným tabuľkovým tlakom. Pri lakovaní je potrebné dokonale chrániť piest plynovej vzpery. V žiadnom prípade nepoužívajte pri čistení piestu rozpúšťadlá.

SKLADOVACIE PODMIENKY PRED POUŽITÍM PLYNOVEJ VZPERY Pri dobe skladovania maximálne 3 mesiace môžu byť plynové vzpery skladované vo vodorovnej polohe a to v uzatvorenej miestnosti pri iz- bovej teplote. Pri dlhšej skladovacej dobe a v krajinách s teplým podnebím musia byť plynové vzpery skladované vo zvislej polohe, piestom smerom nadol. vznikajúcimi pri brúsení, pred rozstrekom farby pri povrchovej úprave. Nikdy neupínajte piest do zveráka, ani do klieští bez použitia bezpečnostných čeľustí z olova, hliníka, alebo medi. Ochraňujte piest pred pôsobením rozličných rázov a pred rozstrekom pri oblúkovom zváraní, pred iskrami

PODMIENKY POUŽITIA

Počet zdvihov za minútu: max. 5. Pri väčšom počte zdvihov sa na nás obráťte telefonicky alebo mailom. Doba zachovania pôvodných vlastností: priemerne 30.000 cyklov. Strata technických parametrov po tejto hranici zaťaženia: max 15%. Prevádzková teplota: -30 ° až +80 °C. Pomerná teplota: 20 °C, odchýlka výsuvnej sily v závislosti od teploty: 1% na 3°C.

PRÍKLAD PRE VÝSUVNÚ SILU F1 V HODNOTE 500 N

ZÁRUKA

pri 35°C–+5% =525N pri -16°C–-12%=440N

• jednoročná záruka od dátumu naplnenia plynovej vzpery. Príklad: 01/2007 = 1. kalendárny týždeň 2008, • aby mohla byť uznaná záruka napr. po farebnej povrchovej úprave, musí byť štítok s dátumom plnenia čitateľný.

PRITOM MUSÍTE DODRŽAŤ NASLEDOVNÉ ODPORUČENIA

Plynové vzpery sa tlakujú tlakom od 20 do 250 bar. Pred ich zneškodne- ním musia ale zostať bez tlaku. Pre vašu vlastnú bezpečnosť vás chceme požiadať, aby ste postupovali nasledovne: • zľahka upevnite plynovú vzperu do zveráka, • odpíľte piestnicu vo vzdialenosti 30 – 35 mm od jej okraja. ZNEŠKODNENIE PLYNOVÝCH VZPIER

• pri práci použite ochranné okuliare • použite ručnú pílu • cez pílový list prehoďte pracovnú utierku • s pílením prestaňte, keď sa ozve zvuk charakteristický pre vyrovnanie tlakov • vypustenie plynu z plynovej vzpery je ukončené vtedy, keď môžete rukou voľne pohybovať piestom

TOLERANCIA PRI TLAKOVANÍ PLYNOVÝCH VZPIER

Pri každom tlakovaní plynovej vzpery je v závislosti od výšky jej tlaku prípustná nasledovná tolerancia: • pri tlakovani od 50 – 250N = povolená tolerancia 20N • pri tlakovani od 250 – 750N = povolená tolerancia 30N • pri tlakovani od 750 + N = povolená tolerancia 40N

• Tlačné plynové vzpery • Ťažné plynové vzpery • Vzpery v antikorovom prevedení • Blokovacie plynové vzpery

SPOĽAHLIVÉ A RÝCHLE DORUČENIE Našim zákazníkom doručujeme výrobky načas a v najvyššej kvalite.

DRUHY PLYNOVÝCH VZPIER V NAŠOM SORTIMENTE

• Konzoly pre uchytenie plynových vzpier • Široké portfólio závitových ukončení

5

SETRO 2022

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY S NAVARENÝMI OKAMI

6

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka. Pri stlačení piestnej tyče do valca sa stláča dusík, čo má za následok vznik sily, ktorou sa piest z valca vysúva. Veľkosť sily je závislá od prierezu piestnej tyče, objemu valca a množstva dusíka v ňom. Plynové vzpery sú ukončené navarenými okami s priemerom oka 6,1 mm a hrúbkou oka 3mm. Piestna tyč je vyrobená z ocele C35, ktorá je upravená nitridáciou (QPQ). Telo valca je vyrobené z ocele ST34 2-BK a je lakované čiernou epoxidovou farbou.

S PRIEMEROM PIESTU 6 mm

3

Ø 15

Ø 6

C = zdvih

13

1

Ø 6,

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

NÁVOD NA OBJEDNANIE SPRÁVNEHO TYPU VZPIER:

20

94

30 - 250

ST 020+F1+D6

20

106

30 - 350

ST 020+F1+D6 E106

40

145

30 - 400

ST 040+F1+D6

Ak potrebujete plynovú vzperu s priemerom piestu 6mm, s navarenými okami, zdvihom C=100mm a so silou F1=200N – vzpera bude mať objednávacie číslo ST100 200 D6.

60

185

30 - 400

ST 060+F1+D6

80

225

30 - 400

ST 080+F1+D6

100

265

30 - 400

ST 100+F1+D6

120

305

30 - 400

ST 120+F1+D6

150

365

30 - 400

ST 150+F1+D6

7

SETRO 2022

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka. Pri stlačení piestnej tyče do valca sa stláča dusík, čo má za následok vznik sily, ktorou sa piest z valca vysúva. Veľkosť sily je závislá od prierezu piestnej tyče, objemu valca a množstva dusíka v ňom. Plynové vzpery sú ukončené navarenými okami s priemerom oka 8,1 mm a hrúbkou oka 5 mm. Piestna tyč je vyrobená z ocele C35, ktorá je upravená nitridáciou (QPQ). Telo valca je vyrobené z ocele ST34 2-BK a je lakované čiernou epoxidovou farbou.

S PRIEMEROM PIESTU 8 mm

5

Ø 18

Ø 8

C = zdvih

14

Ø 8,1

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

NÁVOD NA OBJEDNANIE SPRÁVNEHO TYPU VZPIER:

40

155

50 - 750

ST 040+F1+D8E155

60

205

50 - 750

ST 060+F1+D8

72

225

50 - 750

ST 072+F1+D8

Ak potrebujete plynovú vzperu s priemerom piestu 8 mm, s navarenými okami, zdvihom C=100mm a so silou F1=500N – vzpera bude mať objednávacie číslo ST100 500 D8.

80

235

50 - 750

ST080+F1+D8E235

80

245

50 - 750

ST 080+F1+D8

90

255

50 - 750

ST 090+F1+D8

100

285

50 - 750

ST 100+F1+D8

120

325

50 - 750

ST 120+F1+D8

140

365

50 - 750

ST 140+F1+D8

150

385

50 - 750

ST 150+F1+D8

160

405

50 - 750

ST 160+F1+D8

180

445

50 - 700

ST 180+F1+D8

200

485

50 - 700

ST 200+F1+D8

200

500

50 - 700

ST 200+F1+D8E500

220

525

50 - 700

ST 220+F1+D8

250

585

50 - 700

ST 250+F1+D8

250

600

50 - 700

ST 250+F1+D8E600

8

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka. Pri stlačení piestnej tyče do valca sa stláča dusík, čo má za následok vznik sily, ktorou sa piest z valca vysúva. Veľkosť sily je závislá od prierezu piestnej tyče, objemu valca a množstva dusíka v ňom. Plynové vzpery sú ukončené navarenými okami s priemerom oka 8,1 mm a hrúbkou oka 5 mm. Piestna tyč je vyrobená z ocele C35, ktorá je upravená nitridáciou (QPQ). Telo valca je vyrobené z ocele ST34 2-BK a je lakované čiernou epoxidovou farbou.

S PRIEMEROM PIESTU 10 mm

5

Ø 21

Ø 10

C = zdvih

14

Ø 8,1

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

NÁVOD NA OBJEDNANIE SPRÁVNEHO TYPU VZPIER:

100

285

100 - 1150

ST 100+F1+D10

150

385

100 - 1150

ST 150+F1+D10

200

485

100 - 1150

ST 200+F1+D10

Ak potrebujete plynovú vzperu s priemerom piestu 10 mm, s navarenými okami, zdvihom C=300 mm a so silou F1=800N – vzpera bude mať objednávacie číslo ST300 800 D10.

250

585

100 - 1050

ST 250+F1+D10

300

685

100 - 1050

ST 300+F1+D10

330

740

100 - 1050

ST 330+F1+D10

350

785

100 - 1000

ST 350+F1+D10

400

885

100 - 900

ST 400+F1+D10

9

SETRO 2022

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY UKONČENÉ ZÁVITOM M6

10

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka. Pri stlačení piestnej tyče do valca sa stláča dusík, čo má za následok vznik sily, ktorou sa piest z valca vysúva. Veľkosť sily je závislá od prierezu piestnej tyče, objemu valca a množstva dusíka v ňom. Plynové vzpery sú ukončené závitom M6, ku ktorým je k dispozícii široké portfólio koncoviek. Koncovky pre tento typ vzpier nájdete v rôznych materiálových vyhoto- veniach na strane 13, 14 a 15. Piestna tyč je vyrobená z ocele C35, ktorá je upravená nitridáciou (QPQ). Telo valca je vyrobené z ocele ST34 2-BK a je lakované čiernou epoxidovou farbou.

S PRIEMEROM PIESTU 6 mm

9

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

NÁVOD NA OBJEDNANIE SPRÁVNEHO TYPU VZPIER:

20

80

30 - 250

ST 020+F1 V+D6

40

115

30 - 400

ST 040+F1 V+D6

60

155

30 - 400

ST 060+F1 V+D6

Ak potrebujete plynovú vzperu s priemerom piestu 6 mm, ukončenú závitom M6, zdvihom C=100 mm a so silou F1=200N – vzpera bude mať objednávacie číslo ST100 200 V D6.

80

195

30 - 400

ST 080+F1 V+D6

100

225

30 - 400

ST 100+F1+D6E225

100

235

30 - 400

ST 100+F1 V+D6

120

275

30 - 400

ST 120+F1 V+D6

150

335

30 - 400

ST 150+F1 V+D6

KONŠTRUKČNÁ SCHÉMA TLAČNEJ PLYNOVEJ VZPERY

Vodítko Zátka

Trubka

Otvor

Tesnenie

Tesnenie

Tesnenie

Olej

Tyč

Piest

Dusík

Spodok

11

SETRO 2022

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka. Pri stlačení piestnej tyče do valca sa stláča dusík, čo má za následok vznik sily, ktorou sa piest z valca vysúva. Veľkosť sily je závislá od prierezu piestnej tyče, objemu valca a množstva dusíka v ňom. Plynové vzpery sú ukončené závitom M6, ku ktorým je k dispozícii široké portfólio koncoviek. Piestna tyč je vyrobená z ocele C35, ktorá je upravená nitridáciou (QPQ). Telo valca je vyrobené z ocele ST34 2-BK a je lakované čiernou epoxidovou farbou.

S PRIEMEROM PIESTU 8 mm

M6

Ø 8

Ø 18

C = zdvih

M6

9

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

NÁVOD NA OBJEDNANIE SPRÁVNEHO TYPU VZPIER:

40

125

50 - 750

ST 040+F1 V+D8

60

165

50 - 750

ST 060+F1 V+D8

70

183

50 - 750

ST 070+F1 V+D8

Ak potrebujete plynovú vzperu s priemerom piestu 8mm, ukončenú závitom M6, zdvihom C=100 mm a so silou F1=500N – vzpera bude mať objednávacie číslo ST100 500 V D8.

80

205

50 - 750

ST 080+F1 V+D8

89

268

50 - 750

ST 089+F1 V+D8

90

225

50 - 750

ST 090+F1 V+D8

100

245

50 - 750

ST 100+F1 V+D8

120

285

50 - 750

ST 120+F1 V+D8

140

325

50 - 750

ST 140+F1 V+D8

150

345

50 - 750

ST 150+F1 V+D8

160

365

50 - 750

ST 160+F1 V+D8

180

405

50 - 700

ST 180+F1 V+D8

200

445

50 - 700

ST 200+F1 V+D8

220

485

50 - 700

ST 220+F1 V+D8

250

545

50 - 700

ST 250+F1 V+D8

250

600

50 - 700

ST 250+F1 V+D8E600

300

645

50 - 500

ST 300+F1 V+D8

12

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

KONCOVKY PRE PLYNOVÉ VZPERY POUŽITE NA PLYNOVÉ VZPERY S PRIEMEROM PIESTU 6 MM A 8 MM NA ZÁVIT M6

M8

10

13 14

18

18

10

10

M6

9

10

M6

M6

19

11

11

10

REF 72421 plast

REF ST 072421-110 plast

REF 72421AC-10E kov

10

10

10

12

10

10

M6

M6

25

20

REF 72421AT plast

REF 92221 kov

REF 92220 kov

31

31

10

11

13

M6

13

10

10

25

27

M6

27.5

M8

REF 92220A kov

REF 92990 kov

REF 92989 kov

13

SETRO 2022

10

M8

M5

17

16

13

13

14

9

13

M6

8.5

M6

6

18

11

13

8

20

30

22

31

REF 92220-13 E kov

REF 92220-6-5 kov

REF 92722 plast

10

14

8.1

10

15

20

25

10

M6

10

37

10

M6

M6

11

11

REF 92720 plast

REF 92220-37 kov

REF HG CHM6 kov

9

9

14

15

15

10.1

25

22

20

12

6.1

12

8.1

10

5

5

M6

M6

11

10

11

M6

11

REF HG CHM6-10 kov

REF ST 1304 kov

REF ST 1305 kov

8.6

8.5

16

6.1

15

16.5

11

21

11

25

M6 13

10

8

8

M6

M6

25

10

23.5

REF 92259 zinkozliatina

REF 92528 plast

REF 92521 plast

14

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

8.5

16

8.6

24

12

15

11

17.5

6

12

M6

6

M6 13

14

8

M6

25

REF 92522 plast

REF 92263 hliník

REF ST F6 kov

23

7

6

REF ST ES 6 kov

REF ST GI6 kov

15

SETRO 2022

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY UKONČENÉ ZÁVITOM M8

16

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka. Pri stlačení piestnej tyče do valca sa stláča dusík, čo má za následok vznik sily, ktorou sa piest z valca vysúva. Veľkosť sily je závislá od prierezu piestnej tyče, objemu valca a množstva dusíka v ňom. Plynové vzpery sú ukončené závitom M8, ku ktorým je k dispozícii široké portfólio koncoviek. Piestna tyč je vyrobená z ocele C35, ktorá je upravená nitridáciou (QPQ). Telo valca je vyrobené z ocele ST34 2-BK a je lakované čiernou epoxidovou farbou.

S PRIEMEROM PIESTU 10 mm

M8

Ø 10

Ø 21

C = zdvih

M8

10

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

NÁVOD NA OBJEDNANIE SPRÁVNEHO TYPU VZPIER:

60

180

100 - 1150

ST 060+F1 V+D10

100

255

100 - 1150

ST 100+F1 V+D10

115

275

100 - 1150

ST115+F1 V+D10

Ak potrebujete plynovú vzperu s priemerom piestu 10 mm, ukončenú závitom M8, zdvihom C=300 mm a so silou F1=800N – vzpera bude mať objednávacie číslo ST300 800 V D10.

150

355

100 - 1150

ST 150+F1 V+D10

150

405

250 - 1150

ST 150+F1 V+D10E405

200

455

100 - 1150

ST 200+F1 V+D10

250

555

100 - 1050

ST 250+F1 V+D10

250

610

100 - 1050

ST 250+F1 V+D10E610

300

655

100 - 1050

ST 300+F1 V+D10

300

711

100 - 1050

ST 300+F1 V+D10E711

350

735

100 - 1000

ST 350+F1 V+D10E735

350

755

100 - 1000

ST 350+F1 V+D10

400

855

100 - 900

ST 400+F1 V+D10

440

960

100 - 900

ST 440+F1 V+D10E960

500

1055

100 - 700

ST 500+F1 V+D10

550*

1155

100 - 700

ST 550+F1 V+D10VA

600*

1255

100 - 700

ST 600+F1 V+D10VA

650*

1355

100 - 700

ST 650+F1 V+D10VA

700*

1455

100 - 700

ST 700+F1 V+D10VA

*termín dodania na vyžiadanie

17

SETRO 2022

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka. Pri stlačení piestnej tyče do valca sa stláča dusík, čo má za následok vznik sily, ktorou sa piest z valca vysúva. Veľkosť sily je závislá od prierezu piestnej tyče, objemu valca a množstva dusíka v ňom. Plynové vzpery sú ukončené závitom M8, ku ktorým je k dispozícii široké portfólio koncoviek. Piestna tyč je vyrobená z ocele C35, ktorá je upravená nitridáciou (QPQ). Telo valca je vyrobené z ocele ST34 2-BK a je lakované čiernou epoxidovou farbou.

S PRIEMEROM PIESTU 14 mm

M8

Ø 14

Ø 27

C = zdvih

M8

10

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

NÁVOD NA OBJEDNANIE SPRÁVNEHO TYPU VZPIER:

60

180

100 - 2100

ST 060+F1 V+D14

100

255

100 - 2100

ST 100+F1 V+D14

150

355

200 - 2100

ST 150+F1 V+D14

Ak potrebujete plynovú vzperu s priemerom piestu 14 mm, ukončenú závitom M8, zdvihom C=250 mm a so silou F1=1500N – vzpera bude mať objednávacie číslo ST250 1500 V D14.

200

455

200 - 2100

ST 200+F1 V+D14

250

555

300 - 2100

ST 250+F1 V+D14

300

655

300 - 2100

ST 300+F1 V+D14

350

755

300 - 2100

ST 350+F1 V+D14

400

855

300 - 2100

ST 400+F1 V+D14

450

955

300 - 2100

ST 450+F1 V+D14

500

1055

300 - 2100

ST 500+F1 V+D14

600*

1255

300 - 2100

ST 600+F1 V+D14VA

650*

1355

300 - 2100

ST 650+F1 V+D14VA

700*

1435

300 - 1800

ST 700+F1 V+D14VA

750*

1555

300 - 1800

ST 750+F1 V+D14VA

800*

1655

300 - 1500

ST 800+F1 V+D14VA

900*

1855

300 - 1500

ST 900+F1 V+D14VA

*Ukončené závitmi M10. Termín dodania upresníme po dopyte.

18

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

KONCOVKY PRE PLYNOVÉ VZPERY POUŽITE NA PLYNOVÉ VZPERY S PRIEMEROM PIESTU 10 MM A 14 MM NA ZÁVIT M8

M8

M8

M10

16.5

20

16.5

13

15

13

13

16

M8

13

M8

M8

14

13

15

16

12

13

30

35

25

REF 92262 kov

REF 92265 kov

REF 92262-10-8 kov

10

10

10

10

15

18

10

10

M8

M8

25

20

M8

11

REF 92215 kov

REF 92214 kov

REF 72421-8 plast

31

31

13

13

10

10

27

27.5

M6

M8

REF 92990 kov

REF 92989 kov

REF HG 92216 kov

19

SETRO 2022

15

14

14

8.5

8.1

8.3

25

20

19

12

12

10

M8

10

M8

10

M8

11

11

REF HG CH kov

REF 92264 AC kov

REF ST M2 kov

8.2

10.1

8.2

25

20

20

18

M8

12

M8

12

M8

14

11

11

REF 92261 zinkozliatina

REF 92260 zinkozliatina

REF 92267 zinkozliatina

10.1

14

18

8.5

10.1

23

25

20

12

5

M8

18

M8

12

M8

9

14

10

REF 92267 AC kov

REF 92266 zinkozliatina

REF HG 201 kov

25

8.2

18

10.1

25

10

18

M8

10

M8

REF ST 092266N kov

REF 92264 zinkozliatina

REF ST F8 kov

20

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

48

6

16

12.5

24

36

9

12

13

M8

16

8

REF ST ES8 zinkozliatina

REF ST GI8 kov

REF ST F10-8 kov

REF ST ES10 zinkozliatina

21

SETRO 2022

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY UKONČENÉ ZÁVITOM M10

22

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka. Pri stlačení piestnej tyče do valca sa stláča dusík, čo má za následok vznik sily, ktorou sa piest z valca vysúva. Veľkosť sily je závislá od prierezu piestnej tyče, objemu valca a množstva dusíka v ňom. Plynové vzpery sú ukončené závitom M10, ku ktorým je k dispozícii široké portfólio koncoviek. Piestna tyč je vyrobená z ocele C35, ktorá je upravená nitridáciou (QPQ). Telo valca je vyrobené z ocele ST34 2-BK a je lakované čiernou epoxidovou farbou.

S PRIEMEROM PIESTU 14 mm

UKONČENÉ ZÁVITOM M10

M10

Ø 14

Ø 27

C = zdvih

M10

11

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

NÁVOD NA OBJEDNANIE SPRÁVNEHO TYPU VZPIER:

150

368

200 - 2400

ST 150 + F1 V + D14 E368 M10

200

455

200 - 2400

ST 200 + F1 V + D14 M10

250

555

300 - 2400

ST 250 + F1 V + D14 M10

Ak potrebujete plynovú vzperu s priemerom piestu 14 mm, ukončenú závitom M10, zdvihom C=400 mm a so silou F1=1500N – vzpera bude mať objednávacie číslo ST400 1500 V D14 M10.

300

655

300 - 2400

ST 300 + F1 V + D14 M10

350

755

300 - 2400

ST 350 + F1 V + D14 M10

400

855

300 - 2400

ST 400 + F1 V + D14 M10

450

955

300 - 2400

ST 450 + F1 V + D14 M10

500

1055

300 - 2100

ST 500 + F1 V + D14 M10

600

1255

300 - 2100

ST 600 + F1 V + D14 VA

650

1355

300 - 2100

ST 650 + F1 V + D14 VA

700

1455

300 - 1800

ST 700 + F1 V + D14 VA

750

1555

300 - 1800

ST 750 + F1 V + D14 VA

800

1655

300 - 1500

ST 800 + F1 V + D14 VA

900

1855

300 - 1500

ST 900 + F1 V + D14 VA

23

SETRO 2022

KONCOVKY PRE PLYNOVÉ VZPERY

POUŽITIE NA PLYNOVÉ VZPERY S PRIEMEROM PIESTU 14 MM UKONČENÝCH ZÁVITOM M10 NA ZÁVIT M10

M10

57

6

18

20

8.1

15

19

28

27

12

43

16

16

M10

20

16

14

10

17

10

M10

M10

35

20

10

11

REF ST 092262-10 kov

REF ST Gi10 kov

REF HG CH10 kov

31

18

32

8

16

10.1

27

12

8

16

M10

8

10

M10

8

15

REF HG CH10-10 kov

REF ST F8M10 kov

REF ST ES8 kov

37

40

10

20

20

10

M10

10

10

REF ST F10 kov

REF ST ES10 kov

24

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

25

SETRO 2022

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY UKONČENÉ ZÁVITOM M14

26

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

TLAČNÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka. Pri stlačení piestnej tyče do valca sa stláča dusík, čo má za následok vznik sily, ktorou sa piest z valca vysúva. Veľkosť sily je závislá od prierezu piestnej tyče, objemu valca a množstva dusíka v ňom. Plynové vzpery sú ukončené závitom M14x1.5, ku ktorým je k dispozícii široké portfólio koncoviek. Piestna tyč je vyrobená z ocele C35, ktorá je upravená nitridáciou (QPQ). Telo valca je vyrobené z ocele ST34 2-BK a je lakované čiernou epoxidovou farbou.

S PRIEMEROM PIESTU 20 mm

M14x1.5

Ø 20

Ø 40

C = zdvih

M14x1.5

15

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

NÁVOD NA OBJEDNANIE SPRÁVNEHO TYPU VZPIER:

100

316

300 - 5200

ST 100 + F1 V + D20

150

416

300 - 5200

ST 150 + F1 V + D20

200

516

300 - 5200

ST 200 + F1 V + D20

Ak potrebujete plynovú vzperu s priemerom piestu 20mm, ukončenú závitom M14, zdvihom C=250mm a so silou F1=3500N – vzpera bude mať objednávacie číslo ST250 3500 V D20.

250

616

300 - 5200

ST 250 + F1 V + D20

300

716

300 - 5200

ST 300 + F1 V + D20

350

816

300 - 5200

ST 350 + F1 V + D20

400

916

300 - 5200

ST 400 + F1 V + D20

500

1116

300 - 5200

ST 500 + F1 V + D20

600

1316

300 - 5000

ST 600 + F1 V + D20

700

1516

300 - 4000

ST 700 + F1 V + D20

800

1716

300 - 4000

ST 800 + F1 V + D20

27

SETRO 2022

KONCOVKY PRE PLYNOVÉ VZPERY POUŽITE NA PLYNOVÉ VZPERY S PRIEMEROM PIESTU 20 MM NA ZÁVIT M14

M14x1.5

75

25

9

14.1

42

28

20

25

36

57

22

20

22

x1.5

M14

30

19

19

22

x1.5

M14

13.5

14

30

45

14

M14x1.5

24

REF ST 092262-14 kov

REF ST Gi14 kov

REF HG CH14 kov

56

28

27

14

x1.5

M14

14

REF ST F14 kov

28

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

KONZOLY PRE UCHYTENIE PLYNOVÝCH VZPIER

2

3

5.3

15

10

10

1.5

10.1

4.5

41

55

46.5

40

62

36.5

7

3

55 69

6.5

10

44

20

24

22.5

30

REF ST 92298 kov

REF ST 92992 kov

REF HG 92293 kov

11

15.5

13

8

5.3

47

5.3

37

47

37

Dodávané s čapom

7

3

55 69

7

3

55 69

REF HG BA 01 K13 oceľ

REF HG 100/2 kov

REF HG 101 kov

2

16

50

20

11

8

5.3

40

REF HG BA30Z06 kov

REF HG92293-13 kov

REF HG BA30Z08 kov

M6

8

25

29

7

20

32.5

7

60

4.5

Fourni avec axe Dodávané s čapom

6.5

16

28.5

22.5

5

59.5 47.5

46

REF STP100 Ø6 / REF STP100D8 Ø8 hliník

REF ST P101 hliník

REF ST P101D8 hliník

29

SETRO 2022

ŤAŽNÉ PLYNOVÉ VZPERY UKONČENÉ ZÁVITOM M8

30

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

ŤAŽNÉ PLYNOVÉ VZPERY

Ťažné plynové vzpery majú špeciálnu konštrukciu, ktorá spôsobuje, že piestna tyč je vtiahnutá v tele vzpery, čo je aj východzia poloha piestnej tyče pri tomto druhu vzpier. Na vytiahnutie piestnej tyče z tela vzpery je nutné vynaložiť silu zodpovedajúcu natlakovaniu ťažnej plynovej vzpery. Tento druh vzpier sa používa na otváranie alebo zatváranie rôznych typov poklopov, na dvíhanie bremien a to najmä tam, kde nie je možné použiť tlačné plynové vzpery.

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

100

300

100 - 1200

ST T28 100 + F1 V

Ťažné plynové vzpery ponúkame v siedmych rôznych dĺžkových vyhotoveniach, ktoré tlakujeme podľa požiadaviek zákazníka v rozmedzí 100N - 1200N. Piestna tyč je vyrobená z ocele C35 a telo valca vyrobené z ocele ST34 2-BK.

150

400

100 - 1200

ST T28 150 + F1 V

200

500

100 - 1200

ST T28 200 + F1 V

250

600

100 - 1200

ST T28 250 + F1 V

300

700

100 - 1200

ST T28 300 + F1 V

350

800

100 - 1200

ST T28 350 + F1 V

400

900

100 - 1200

ST T28 400 + F1 V

KONŠTRUKČNÁ SCHÉMA ŤAŽNEJ PLYNOVEJ VZPERY

Vodítko

Zátka

Otvor

Vnútorná trubka

Otvor Tesnenie

Vetranie

Závit

Ventil

Tesnenie

Externá trubka

Tyč

Piest

Dusík

Spodok

31

SETRO 2022

ANTIKOROVÉ PLYNOVÉ VZPERY UKONČENÉ ZÁVITOM M8

32

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

ANTIKOROVÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka. Pri stlačení piestej tyče do valca sa stláča dusík, čo má za následok vznik sily, ktorou sa piest z valca vysúva. Veľkosť sily je závislá od prierezu piestnej tyče, objemu valca a množstva dusíka v ňom. Tlačné plynové vzpery v antikorovom vyhotovení sa využívajú v agresívnych alebo inač špecifických prostrediach.

Piestna tyč je vyrobená z antikorovej ocele AISI 316L. Telo vzpery je vyrobené z antikorovej ocele AISI 316.

S PRIEMEROM PIESTU 8 mm

M8

Ø 8

Ø 18

C = zdvih

M8

10

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

NÁVOD NA OBJEDNANIE SPRÁVNEHO TYPU VZPIER:

60

165

50 - 650

ST 060 + F1 V + D8iN

80

205

50 - 650

ST 080 + F1 V + D8iN

100

245

50 - 650

ST 100 + F1 V + D8iN

Ak potrebujete antikorovú plynovú vzperu s priemerom piestu 8 mm, ukončenú závitom M8, zdvihom C=250 mm a so silou F1=500N – vzpera bude mať objednávacie číslo ST250 500 V D8iN.

120

285

50 - 650

ST 120 + F1 V + D8iN

140

325

50 - 650

ST 140 + F1 V + D8iN

160

365

50 - 650

ST 160 + F1 V + D8iN

180

405

50 - 650

ST 180 + F1 V + D8iN

200

445

50 - 650

ST 200 + F1 V + D8iN

250

545

50 - 650

ST 250 + F1 V + D8iN

33

SETRO 2022

ANTIKOROVÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka. Pri stlačení piestej tyče do valca sa stláča dusík, čo má za následok vznik sily, ktorou sa piest z valca vysúva. Veľkosť sily je závislá od prierezu piestnej tyče, objemu valca a množstva dusíka v ňom. Tlačné plynové vzpery v antikorovom vyhotovení sa využívajú v agresívnych alebo inač špecifických prostrediach.

Piestna tyč je vyrobená z antikorovej ocele AISI 316L. Telo vzpery je vyrobené z antikorovej ocele AISI 316.

S PRIEMEROM PIESTU 10 mm

M8

Ø 10

Ø 21

C = zdvih

M8

10

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

NÁVOD NA OBJEDNANIE SPRÁVNEHO TYPU VZPIER:

100

255

100 - 1000

ST 100 + F1 V + D10iN

150

355

100 - 1000

ST 150 + F1 V + D10iN

200

455

100 - 1000

ST 200 + F1 V + D10iN

Ak potrebujete antikorovú plynovú vzperu s priemerom piestu 10 mm, ukončenú závitom M8, zdvihom C=300 mm a so silou F1=800N – vzpera bude mať objednávacie číslo ST300 800 V D10iN.

250

555

100 - 1000

ST 250 + F1 V + D10iN

300

655

100 - 1000

ST 300 + F1 V + D10iN

350

755

100 - 900

ST 350 + F1 V + D10iN

400

855

100 - 800

ST 400 + F1 V + D10iN

500

1055

100 - 800

ST 500 + F1 V + D10iN

34

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

ANTIKOROVÉ PLYNOVÉ VZPERY

Tlačné plynové vzpery sú viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia produkujúce výsuvnú silu na základe stlačeného dusíka. Pri stlačení piestej tyče do valca sa stláča dusík, čo má za následok vznik sily, ktorou sa piest z valca vysúva. Veľkosť sily je závislá od prierezu piestnej tyče, objemu valca a množstva dusíka v ňom. Tlačné plynové vzpery v antikorovom vyhotovení sa využívajú v agresívnych alebo inač špecifických prostrediach.

Piestna tyč je vyrobená z antikorovej ocele AISI 316L. Telo vzpery je vyrobené z antikorovej ocele AISI 316.

S PRIEMEROM PIESTU 14 mm

M8

Ø 14

Ø 27

C = zdvih

M8

10

C - zdvih (mm)

E - dĺžka (mm)

F1 - sila (N)

Objednávacie číslo

NÁVOD NA OBJEDNANIE SPRÁVNEHO TYPU VZPIER:

150

355

200 - 2100

ST 150 + F1 V + D14iN

200

455

200 - 2100

ST 200 + F1 V + D14iN

250

555

200 - 2100

ST 250 + F1 V + D14iN

Ak potrebujete antikorovú plynovú vzperu s priemerom piestu 14 mm, ukončenú závitom M8, zdvihom C=400 mm a so silou F1=1500N – vzpera bude mať objednávacie číslo ST400 1500 V D14iN.

300

655

200 - 2100

ST 300 + F1 V + D14iN

350

755

200 - 2100

ST 350 + F1 V + D14iN

400

855

200 - 2100

ST 400 + F1 V + D14iN

500

1055

200 - 2100

ST 500 + F1 V + D14iN

35

SETRO 2022

KONCOVKY A KONZOLY PRE ANTIKOROVÉ PLYNOVÉ VZPERY

31

10

10

10

15

10

10

M8

M8

13

10

25

20

27.5

M8

REF 92215i inox

REF 92214i inox

REF 92990i inox

M8

M8

31

16.5

16.5

13

13

13

10

13

13

M8

M8

27

12

M6

14

13

13

25

30

REF 92989i inox

REF 92262i inox

REF 92265i inox

11

48

14

10

6

16

12.5

24

8

5.3

5.3

47

47

37

37

36

7

7

3

3

55 69

55 69

9

12

13

M8

16

8.1

REF HG 101i inox

REF BA01K10i inox

REF ST Gi8i inox

36

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

REF HG CHi inox

REF ST 092264i inox

REF ST 92267i inox

Dodávané s čapom

REF ST F8iN inox

REF HG 100/2i inox

37

SETRO 2022

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO K PLYNOVÝM VZPERÁM

OCHRANNÁ RÚRA

POISTNÁ RÚRA

Ochranná rúra chráni piestnu tyč plynovej vzpery pred mechanickým alebo chemickým poškodením. Používa sa najmä v znečistených prostrediach alebo v prostrediach, kde je zvýšené riziko mechanického poškodenia. Je vyrobená z ocele ST34, ktorá je lakovaná epoxidovou farbou. Tento komponent je možné použiť len pri plynových vzperách ukončených závitom.

Poistná rúra umožňuje aretáciu plynovej vzpery v jej krajnej (otovrenej) polohe. Uvoľnenie aretácie dosiahnete miernym nadvihnutím bremena. Tento komponent je vyrobený z ocele ST 34, ktorá je lakovaná čiernou epoxidovou farbou. Poistné rúry je možné použiť len pri plynových vzpe- rách ukončených závitom.

STIERAČ NEČISTÔT

Stierač nečistôt ST RAC chráni vnútorné tesnenie plynovej vzpery od okolitých nečistôt, ktoré môžu znížiť jej životnosť. ST RAC sa skladá zo stierky (hliník + nitrilové NBR 90SH) a z čiapočky z PVC. Tento komponent nie je kompatibilný s poistnými ani ochrannými rúrami a je ho možné použiť len pri plynových vzperách ukončených závitom.

D 1

D

38

KATALÓG PLYNOVÝCH VZPIER

Vypúšťací nástroj sa používa na zníženie tlaku plynovej pružiny. Krátkymi stlačeniami vypúšťacieho nástroja dochádza k uvoľneniu vnútorného tlaku, kým sa dosiahne požadovaný tlak plynovej vzpery. Dá sa použiť len na plynové vzpery BM vybavené vypúšťacím ventilom. PRÍSLUŠENSTVO NA VYPUSTENIE TLAKU

Objednávacie číslo

Závitový ventil

ST OUT6

M6

ST OUT8

M8

ST OUT10

M10

ST OUT14

M14

BLOKOVACIE RÚRY JE MOŽNÉ POUŽIŤ NA ŠTANDARDNÉ VZPERY UKONČENÉ ZÁVITOM.

Blokovacia rúra slúži na aretáciu poklopu v otvorenej polohe. Blokovacia rúra zaistí jednu z dvoch plynových vzpier v aplikácii, čím zabezpečí bezpečnú aretáciu poklopu v otvorenej polohe.

Dá sa odblokovať jemným nadvihnutím poklopu a stlačením blokovacej rúry vo vyznačenom mieste.

Blokovacia rúra pre štandardné plynové vzpery

Objednávacie číslo blokovacej rúry

BLOKOVACIA RÚRA VÁM SKRÁTI ZDVIH O 20 MM.

ST 160+F1 V+D8

ST TUB08160

ST 250+F1 V+D8

ST TUB08250

ST 200+F1 V+D10

ST TUB10200

ST 250+F1 V+D10

ST TUB10250

ST 300+F1 V+D10

ST TUB10300

ST 350+F1 V+D10

ST TUB10350

ST 400+F1 V+D10

ST TUB10400

ST 500+F1 V+D10

ST TUB10500

ST 200+F1 V+D14

ST TUB14200

ST 250+F1 V+D14

ST TUB14250

ST 300+F1 V+D14

ST TUB14300

ST 350+F1 V+D14

ST TUB14350

ST 400+F1 V+D14

ST TUB14400

ST 450+F1 V+D14

ST TUB14450

ST 500+F1 V+D14

ST TUB14500

39

SETRO 2022

+421 (0)48 414 45 19 +421 (0)905 49 15 10 Kontakt

SETRO, S.R.O. Majerská cesta 30A SK 974 01 Banská Bystrica www.setro.sk www.vzpery.sk

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker