GPS tracker s dlhou výdržou batérie - katalóg

TRADÍCIA 29 ROKOV VÝVOJA TECHNOLÓGIÍ ONI system je obchodnou značkou firmy NAM Slovakia s.r.o., dcérskej spoločnosti NAM system, a.s. Sme rešpektovaný výrobca a dodávateľ vlastných hardwarových a softwarových riešení monitorovacích technológií. Na trhu pôsobíme od roku 1990 a zameriavame sa najmä na bezpečnostné aplikácie. Ponúkame technológie a služby určené pre stráženie a monitoro vanie stacionárnych a mobilných objektov. Jedná sa o vlastné produktové riešenia - pulty centrálnej ochrany, systémy monitorovania polohy vozidiel a komunikačné zariadenia pre prenosy dát v najrôznejších aplikáciách. Pre zaistenie vyššej bezpečnosti využívame nie len GSM siete operátorov, ale aj vlastné rádiové siete s celorepublikovým pokrytím.

Ďalšie riešenia, ktoré vám môžeme ponúknuť:

SLEDOVANIE VYŤAŽENIA PRACOVNÝCH STROJOV

Služba vyhodnotenia efektivity používania strojov, detekciu zbytočných prestojov a získanie informácii pre zníženie nákladov

SLEDOVANIE + Služba sledovanie vozidla vrátane upozornenia na krádež kolies, odťah, nehoda na parkovisku a havárie

Referencie: Drobní podnikatelia a firmy Priemyslové areály Elektrárne a priemyslové podniky Stavebné firmy Poľnohospodárske firmy Preprava a logistika

Bezpečnostné agentúry Hasiči Mestské polície Nemocnice Mestá

GPS tracker NCL 21 funguje v základnom nastavení vo viac než 30 štátoch: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Fran cúzsko, Francúzska India, Chorvátsko, Írsko, Island, Taliansko, Kazach stan, Cyprus, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Ostrov Man, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia

Chcete zariadenie používať mimo uvedenú zem? Kontaktujte nás.

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská chstán, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, N Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko

VÝROBCA: NAM Slovakia, s.r.o. Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika Tel.: (+421) 048/611 22 66, E-mail: info@nam.sk www.nam.sk, www.onisystem.sk

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker