GPS tracker s dlhou výdržou batérie - katalóg

Webový portál

Webový portál ponúka prehľadné možnosti správy vašich GPS trackerov

Nájdete tu: všetky dôležité informácie k účtu záznamy o GPS polohe trackera prevádzkové dáta trackera (percento nabitia batérie, záznamy teplôt) nastavenie SMS a push upozornení na vybrané udalosti (nabitie, vybitie, detekcia manipulácie) geofencing kontrolujúci vjazd, výjazd, prekročenie rýchlosti, státie v oblasti

mapové prehrávače pohybu viacero zariadení naraz správa účtu (vytvorenie, editácia, odstránenie užívateľov)

Webový portál používa Google mapy, vrátane satelitného zobrazenia. Prístup do aplikácie je poskytovaný v cene služieb.

Intuitívne rozhranie

Detailné nastavenie zón

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker