PROMA SK katalóg 2021

2 ROKY záruka

Zváracia a nabíjacia technika

Nabíjacie ZDROJE S FUNKCIOU ŠTART

Nabíjacie ZDROJE S FUNKCIOU ŠTART

SPRINTER 3000 START

SPRINTER 4000 START

SPRINTER 6000 START*

DYNAMIC 320 START

DYNAMIC 420 START

DYNAMIC 620 START*

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Zvláštne príslušenstvo :

SPRINTER 3000 START 1~/230 V/50 Hz

SPRINTER 4000 START 1~/230 V/50 Hz

SPRINTER 6000 START 1~/230 V/50 Hz

DYNAMIC 320 START 1~/230 V/50 Hz 1 kW/6,4 kW

DYNAMIC 420 START 1~/230 V/50 Hz 1,6 kW/10 kW

DYNAMIC 620 START * 1~/400 V/50 Hz

Parameter/typ

NOVINKA

Poistka 50 A (1 ks) pre Sprinter 3000 Start Dynamic 320 Start obj. č.: 50802259 1,50 € Poistka 80 A (1 ks) pre Sprinter 4000 Start Dynamic 420 Start obj. č.: 50802260 1,50 €

NOVINKA

NOVINKA

Napätie

Príkon

1 kW/16,4 kW

2 kW/12 kW

2 kW/10 kW

2 kW/10 kW

Menovité vstupné napätie Nabíjací prúd (efektívny prúd) Nabíjací prúd (konvenčný prúd)

12 - 24 V

12 - 24 V

12 - 24 V

12 - 24 V

12 - 24 V

12 - 24 V

45 A 30 A

90 A 60 A

90 A 70 A

45 A 30 A

75 A 50 A

90 A 70 A

300 A 180 A

400 A 300 A

570 A 360 A

300 A 180 A

400 A 300 A

570 A 360 A

Štartovací prúd (max)

Štartovací prúd (konvenčný) Menovitá kapacita aku *

20/700 Ah (15 h)

20/1 000 Ah (15 h)

20/1 550 Ah (15 h)

20/700 Ah (15 h)

20/1 000 Ah (15 h)

20/1 550 Ah (15 h)

Poistka 100A (1 ks) pre Sprinter 6000 Start Dynamic 620 Start obj. č.: 50802029

Rozmery Hmotnosť

320 x 380 x 780 mm 320 x 380 x 780 mm 320 x 380 x 780 mm 305 x 360 x 630 mm 330 x 360 x 650 mm 365 x 460 x 755 mm

16,9 kg

19,8 kg

22 kg

13,4

16,4 kg

26 kg

Počet nabíj. stupňov Objednávacie číslo

4

4

4

3

4

4

1,50 €

50829390

50829391

50829392

50829381

50829382

50829384

249,90 €

289,90 €

349,90 €

299,90 €

309,90 €

469,90 €

Cena

NOVINKA

Tieto nabíjacie a štartovacie zdroje sú vhodné na nabíjanie akumulátora nákladných automobilov s možnosťou voľby pomocného štartovacieho prúdu. Zdroje sú vybavené ampérmetrom, časovačom (typ 620) a ochranou proti prepólovaniu a preťaženiu. *Stroj, ktorý výrobca neosadil vidlicou na 400V.

6V

12V 24V

Wet

Gel

MF AGM Pb-Ca EFB

Li-Ion

Nabíjacie ZDROJE S FUNKCIOU ŠTART

ENERGY 650 START

ENERGY 1500 START

ENERGY 650 START *

ENERGY 1500 START *

Parameter/typ

Napätie

3~/400 V/50 Hz 2,5 kW/20 kW

3~/400 V/50 Hz

Príkon

7 kW/44 kW

Menovité vstupné napätie Nabíjací prúd(efektívny prúd) Nabíjací prúd(konvenčný prúd)

12 - 24 V

12 - 24 V

100 A

150 A/250 A 130 A / 220 A 1 700 A (12 V) 2 000 A (24 V) 1 000 A (12 V) 1 300 A (24 V)

80 A

Štartovací prúd (max)

1 000 A

Štartovací prúd (konvenčný)

640 A

20/1 200 Ah (12 V) 20/800 Ah (24 V) 365 x 460 x 755 mm

70/2 000 Ah (12 V) 70/4 000 Ah (24 V) 380 x 560 x 885 mm

Menovitá kapacita aku *

Rozmery Hmotnosť

37 kg

67 kg

Počet nabíj. stupňov Objednávacie číslo

5

6

50829385

50829009

999,90 €

1 869,90 €

Cena

Zvláštne príslušenstvo :

ENERGY - Tieto nabíjacie a štartovacie zdroje patria medzi najvýkonnejšie. Sú kon- štruované na nabíjanie akumulátorov nákladných automobilov, zemných strojov a pod. s možnosťou pomocného štartovania. Možnosť voľby nabíjacieho prúdu prepínačom. Zdroje sú vybavené ampérmetrom, časovačom, ochranou proti pre- pólovaniu a preťaženiu a diaľkovým štartovacím tlačidlom. *Stroj, ktorý výrobca neosadil vidlicou na 400V.

Poistka 100 A (1 ks) pre Energy 650 obj. č.: 50802131 Poistka 300 A (1 ks) pre Energy 1 500 obj. č.: 50802129

2,70 €

4,60 €

6V

12V 24V

Wet

Gel

MF AGM Pb-Ca EFB

Li-Ion

NOVINKA

98

Made with FlippingBook PDF to HTML5