PROMA SK katalóg 2021

ZVÁRACIA A NABÍJACIA TECHNIKA

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Zváracie zariadenia

Zváracie zariadenia MIG-MAG

MMA zváracie transformátory a invertory

MMA + TIG zváracie invertory Zváracie zariadenia MIG-MAG

MIG+MAG zvárací zdroj a invertor CO 2

Invertor CO 2

Zváracie a plazmové invertory Odporové zváracie zariadenia

Indukčné ohrievacie zariadenia, kukly

Nabíjacie zdroje - rozdelenie

Nabíjacie zdroje

Nabíjacie zdroje so štartovaním

Štartovacie zdroje

Štartovacie zdroje, testovacie zariadenia

Vysokofrekvenčný invertor TIG Infinity Tig 225 DC-HF/LIFT VRD

viac na str. 92

Zváracie zariadenie MAXIMA 200 SYNERGIC

viac na str. 90

Made with FlippingBook PDF to HTML5