PROMA SK katalóg 2021

Kovoobrábacie stroje

2+1=3 ZÁRUKA Frekvenčné MENIČE, Oporné stojany A DOpravníky

Frekvenčné meniče pre plynulú zmenu otáčok Uvedené regulácie je možné použiť len pri strojoch s 3 fázovými motormi (400V).

FMO-1/ 230 V

FMO-2/ 230 V

Parameter/typ

1

1

Počet fáz na vstupe

VŔTAČKY FRÉZKY SÚSTRUHY

0,75

1,5

Menovitý výkon motora

kW

1 x 230 60 / 200

1 x 230 150/100

Vstupné napätie Brzdný odpor Potenciometer

V

W/ Ω

M22-R 10K_10 81 x 153 x 141

M22-R 10K_10 118 x 177 x 141

Rozmery

mm

Objednávacie číslo

60009931

60009932

Cena meniča a komponentov

399,90 €

539,90 €

SPA-500P/400, SPB-550/400, E-1316B/400, E-1516B/400, R-8616F/400, SPA-700P/400, SKF-800/400

E-2020F/400, E-1720F/400, BV-25B/400, BZ-25B/400 , FP-25, FP-45P, FP-48SP, FP-48SPN, SPC-900PA, SPD-1000P

Vhodné pre typy strojov

Ilustračné foto zapojeného meniča na stroji.

Ceny sú uvedené bez montáže! * Montážou meniča sa rozumie: Pripevnenie na držiak stroja s brzdným odporom aj potenciometrom, zapojením, nastavením na daný typ motora - do prevádzkyschopného stavu.

FMO-1/ 400 V

FMO-2/ 400 V

FMO-3/ 400 V

FMO-4/ 400 V

FMO-5/ 400 V

FMO-6/ 400 V

FMO-7/ 400 V

Parameter/typ

Počet fáz na vstupe

3

3

3

3

3

3

3

0,75

1,5

2,2

3,7

5,5

7,5

11

Menovitý výkon motora

kW

3 x 400 150/750

3 x 400 150/400

3 x 400 260/290

3 x 400 400/150

3 x 400 600/130

3 x 400 800/100

3 x 400

Vstupné napätie Brzdný odpor Potenciometer

V

1 000/50

W/ Ω

M22-R 10K_10 186 x 126 x 155

M22-R 10K_10 186 x 126 x 155

M22-R 10K_10 186 x 126 x 155

M22-R 10K_10 256 x 146 x 167

M22-R 10K_10 256 x 146 x 167

M22-R 10K_10 320 x 170 x 196

M22-R 10K_10 320 x 170 x 196

mm

Rozmery

Objednávacie číslo

60009941

60009942

60009943

60009944

60009945 1099,90 €

60009946 1199,90 €

60009947 1499,90 €

Cena meniča a komponentov

539,90 €

599,90 €

679,90 €

779,90 €

SPA-500P/400, SPB-550/400, E-1316B/400, E-1516B/400, R-8616F/400, SPA-700P/400, SPB-700/400, SKF-800/400, SK-550

E-2020F/400, E-1720F/400, RV-32, BV-25B, BZ-25B, FP-25, FP-45P, FP-48SP, FP-48SPN, FHV-50/2, SPC-900PA, SPD-1000P

SPF-1000PH, SPF-1500PH, SPF-2000PH, SPFX-1000P, SPFX-1500P

SPFX-1500PH, SPFX-2000PH, SPI-1000, SPI-1500, SPI-2000, SPI-3000

RV-40, SPEX-1000P, FHV-70PD, FVV-125PD, FVV-135PD

SPE-1000P, SPDX-1000P, FHV-60E, FHV-60PD

SPF-1000P, SPF-1500P, RV-50E

Vhodné pre typy strojov

Ceny sú uvedené bez montáže! * Montážou meniča sa rozumie: Pripevnenie na držiak stroja s brzdným odporom aj potenciometrom, zapojením, nastavením na daný typ motora - do prevádzkyschopného stavu.

Zrýchlenie práce - je ľahké plynule meniť otáčky, nie je potrebné meniť klinové remene alebo radiť prevody. Zväčšenie rozsahu otáčok - umožňuje nastavenie otáčok vo väčšom rozsahu ako sú zadané v konštrukcii stroja a tým vykonávať ďalšie obrábacie operácie (rezanie závitov, upichovanie, vypichovanie a pod). Brzdenie - umožňuje dobrzdiť alebo okamžite zastaviť vreteno.

Vzhľadom k možným následným komplikáciám pri dodatočnej montáži doporučujeme objednať frekvenčný menič spolu so strojom.

Oporné stojany, valčekové dopravníky

Parameter/typ

PS-420

PS-521

PS-52V

PS-604

PS-609

90°

PS-521

Priemer valca

mm 50 (gul. 5 x 25,4)

52

52

60

60

Dĺžka stola Šírka valca

mm - mm 400

-

-

1000

2 000

360

130

360

420

PS-420

Výška

mm 710 - 1030

580 - 970

580 - 970

650 - 1 020 650 - 1 100

Nosnosť

kg kg

400

900

900

400 52,5

400

PS-52V

Hmotnosť

10

20

20

45

Objednávacie číslo

25601420

25000521

25000520

25000604

25042008

Cena

66,90 € 89,90 € 95,90 € 159,90 € 279,90 €

PS-604

PS-609 • robustná konštrukcia, pre podávanie rozmerných a ťažkých materiálov pri rezaní

168

Made with FlippingBook PDF to HTML5