PROMA SK katalóg 2021

Kovoobrábacie stroje

Univerzálna frézkA

2+1=3 ZÁRUKA

Univerzálna frézka FVV-136PDS

Príkon

4 kW/400 V

Kužeľ vretena

ISO 50

Otáčky vertikálne Otáčky horizontálne

60 - 1 750/min. 58 - 1 800/min.

Vzd. horiz. vretena od stola

0 - 400 mm

Vzd. vretena od stĺpu

175 - 590 mm

Uhol nábehu otočnej hlavy

360°

“T” drážka

3x/ 14 mm/ 95 mm

Strojný posuv Rozmer stola

X, Y, Z

1 320 x 360 mm 25 - 800 mm/min. 8 - 267 mm/min. 1 200 mm/min.

Rýchlosť posuvu pozdĺžny/priečny Rýchlosť posuvu vertikálny Rýchloposuv pozdĺžny/ priečny

Rýchloposuv vertikálny Digitálne odmeriavanie osi

400 mm/min.

X, Y, Z

Rozmery (d x š x v)

2 070 x 2 025 x 2 020 mm

Hmotnosť

2 480 kg

obj. číslo

25330056

str. 131

str. 131

na objednanie (21 658 € bez DPH) 25 990 €

str. 131

str. 170 str.168

str. 169-174

FREKVENČNÉ MENIČE

PROMA EMULPRO Standard emulgačný olej

Emulgačný olej na prípravu biologicky stabilnej univerzálnej emulzie.

PROMA EMULPRO Standard - emulgační olej 1l obj. č. 60000520 149,-

viac na str. 131

144

Made with FlippingBook PDF to HTML5