PROMA SK katalóg 2021

Kovoobrábacie stroje

Pásové píly na kov

2+1=3 ZÁRUKA

Pásové píly na kov sú určené pre rezanie bežne používaných materiálov od hliníka a jeho zliatin cez neželez- né kovy až po ocele vysokej pevnosti. Vyznačujú sa stabilnou konštrukciou a veľkým výkonom pri zachovaní malých rozmerov a mobility. Rezanie materiálov pod uhlom je zabezpečené otočným zverákom alebo natá- čaním ramena píly (podľa typu). Pri väčších pílach je možné použiť chladiaci systém.

Pásová píla na kov PPR-100

obj. číslo 25011007

479,90 €

Napínanie pásu

Posuvné vodítko

Zvláštne príslušenstvo PPR-100: pílový pás pružinový, dĺžka 1 470 mm š. 13/8 z/1“ obj. č. 61000008 8,10 € š. 13/14 z/1“ obj. č. 61000014 8,10 € pílový pás - bimetal dĺžka 1 470 mm š. 13/10-14 z/1“ obj. č. 61001014 15,90 €

Držiak pre manipuláciu

Zámok ramena

Pásová píla na kov PPK-115 obj. číslo 25330742

Pásová píla na kov PPK-90U obj. číslo 25330745

399,90 €

354,90 €

(vrátane podstavca)

(vrátane podstavca)

str. 131

str. 131

str. 131

• liatinová konštrukcia

Zvláštne príslušenstvo PPK-115 : pílový pás pružinový dĺžka 1640 mm š. 13/10 z/1“

obj. č. 61159010 8,54 € obj. č. 61159014 8,54 € obj. č. 61159018 8,54 €

dĺžka 1640 mm š. 13/14 z/1“ dĺžka 1640 mm š. 13/18 z/1“

Zvláštne príslušenstvo PPK-90U: pílový pás pružinový dĺžka1300 mm, š.13/14 z/1”

pílový pás bimetal dĺžka1640 mm š. 13/6-10 z/1“ dĺžka1640 mm š. 13/10-14 z/1“ pílový pás bimetal na hliník dĺžka 1640 mm š. 13/8-12 z/1“

obj. č. 69000014 6,90 € píl. pás pruž. 1300 mm, š.13/18 z/1“ obj. č. 69000018 6,90 €

obj. č. 61150610 18,33 € obj. č. 61151014 18,63 €

pílový pás bimetal dĺžka 1300 mm, š.13/8-12 z/1“ dĺžka 1300 mm, š.13/10-14 z/1“

obj. č. 61150812 18,63 €

obj. č. 69000812 13,90 € obj. č. 69001014 13,90 €

123

Made with FlippingBook PDF to HTML5