PROMA SK katalóg 2021

Drevoobrábacie stroje

Pílové kotúče

2+1=3 ZÁRUKA

Vysoko kvalitné pílové kotúče osadené plátkami z karbidu wolfrámu, vhodné pre profesionálne prevádzky v ťažkých podmienkach. Pár jednoduchých rád pre vhodné použitie: Na mäkší masív, ako je napr. smrek alebo borovica sa používa kotúč s menším počtom zubov ( striedavo šikmé brúsenie). Na tvrdý masív je najlepšie použí- vať pílový kotúč s väčším počtom zubov ( striedavo šikmé brúsenie ). Pri pozdĺžnom rezaní masívneho materiálu je nutné použiť pílový kotúč so striedavo šikmým brúsením a vyhadzovačom alebo striedavo šikmým brúsením, ale s menším počtom zubov. Lamino, hliník a plast je nutné rezať kotúčom so striedavým trapézovým zubom, prípadne kotúčom s väčším počtom zubov.

Je špeciálne používaný pre reza- nie lamina, hliníka, plastu a pod. Tvar zubov ST striedavo trapézový

Tvar zubu SŠ striedavo šikmý Je najpoužívanejším typom pre svoju univerzálnosť. Použitie: masív, prípadne lamino..

Tvar zubu SŠV striedavo šikmý s vyhadzovačom pre pozdĺžny rez.

Kotúče sú vyvinuté pre delenie stavebného reziva obsahujúce- ho napr. klince, skrutky, zvyšky malty a iné stavebné materiály. Špeciálne kotúče SPEC

Kotúče s týmto brúsením sú vhodné hlavne na rezanie v smere vlákien masívu.

pozdĺžny a priečny rez

pozdĺžny rez

priečny rez

Tvar zubov - striedavo šikmý s vyhadzovačom pre pozdĺžny rez.

Tvar zubu SŠ striedavo šikmý

Zuby Objednávacie číslo Cena

Výrobca Rozmer

Zuby Objednávacie číslo Cena

Výrobca Rozmer

11,80 € 10,90 € 10,90 € 13,40 € 15,10 € 14,30 € 15,50 € 18,90 € 21,80 € 13,90 € 14,90 € 15,90 € 20,10 € 16,90 € 25,20 € 22,90 € 36,50 € 33,60 € 43,90 € 40,90 € 46,90 € 34,90 € 42,90 € 42,90 € 79,90 € 59,90 €

SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ SŠ

06060289 06060209 CSA1002 06060211 06060255 06060291 06060292 06060283 06060298 TSA1003 TSA1004 06060313 06060314 MSA1012 06060321 TSA1011 06060322 06060260 TSA1001 MSA1017 MSA1018 06060316 06060317 MSA1019 06060219 06060220

PROMA 140 x 2,2 x 20/16 (30 z)

12,60 € 35,30 €

06060290 06060302

PROMA 160 x 2,6 x 20/16 (20 z)

SŠV SŠV

*

ABG

150 x 2,2 x 20/16 (24 z)

PROMA 250 x 2,9 x 30/25, 20, 18, 16 (24 z)

FERM 160 x 2,3 x 20 (24 z) PROMA 160 x 2,2 x 20/16 (30 z) PROMA 160 x 2,2 x 20 (40 z) PROMA 160 x 2,6 x 20/16 (30 z) PROMA 160 x 2,6 x 20/16 (40 z) PROMA 180 x 2,5 x 20/16 (50 z)

Tvar zubov - striedavo trapézový

* *

PROMA 190 x 2,6 x 30/25, 20, 18, 16 (50 z)

Zuby Objednávacie číslo Cena

Výrobca Rozmer

FERM 200 x 2,2 x 16 (20 z) FERM 200 x 2,6 x 30/16 (24z)

86,60 € 86,90 €

06060287 06060216

PROMA 300 x 3,2 x 30/25, 20, 18, 16 (100 z)

ST ST

ABG

300 x 3,3 x 30/25, 20, 18, 16 (100 z)

PROMA 200 x 2,6 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (24 z) PROMA 200 x 2,6 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (40 z)

*

FERM 210 x 2,8 x 15,89 (24 z)

*

Špeciálne kotúče

PROMA 210 x 2,6 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (40 z)

FERM 250 x 2,5 x 30 (32 z)

Zuby Objednávacie číslo Cena

Výrobca Rozmer

ABG

250 x 2,8 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (60 z)

* *

15,50 € 15,90 € 16,80 € 17,60 € 42,00 € 50,00 € 66,80 €

06060330 06060331 06060332 06060333 06060334 06060335 06060336

PROMA 160 x 2,7 x 20 (12 z) PROMA 165 x 2,7 x 20 (12 z) PROMA 180 x 2,7 x 20 (12 z) PROMA 185 x 2,7 x 20 (12 z) PROMA 250 x 3,2 x 30 (20 z) PROMA 300 x 3,3 x 30 (24 z) PROMA 350 x 3,5 x 30 (24 z)

SPEC SPEC SPEC SPEC SPEC SPEC SPEC

PROMA 250 x 2,9 x 30/25, 20, 18, 16 (60 z)

FERM 250 x 2,6 x 30/16 (60 z) FERM 250 x 2,8 x 20/16 (72 z) FERM 250 x 2,8 x 20/16 (100 z)

*

PROMA 255 x 3 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (40 z) PROMA 255 x 3 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (60 z)

*

FERM 250 x 2,8 x 20/16 (100 z)

PROMA 305 x 3,3 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (80 z)

ABG

355 x 3,3 x 30/25, 20, 18, 16 (60 z)

Legenda k tabuľkám 300 x 3,2 x 30/25, 20, 18, 16 (100 z)

* rozšírený sortiment

Ø kotúča hrúbka

Ø diera redukčný krúžok počet zubov

Ostrička pílových kotúčov viď str. 166

112

Made with FlippingBook PDF to HTML5